Do some data entry

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Điền thông tin vào bảng tính

Excel

ID dự án: #13103931

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở