Đã Đóng

Do some data entry

Điền thông tin vào bảng tính

Kĩ năng: Excel

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #13103931

1 freelancer đang chào giá trung bình ₫40000000 cho công việc này

furqanahmed55

Xin chao Ngai, Là một chuyên gia và nhà phát triển trang web có kinh nghiệm tôi có thể phát triển một website chuyên nghiệp cho bạn theo thích hợp, yêu cầu của bạn, và suy nghĩ. Thời gian quay vòng tối thiểu sẽ được Thêm

₫40000000 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0