Do some data entry

Đã Hủy Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

Điền thông tin vào bảng tính

Excel

ID dự án: #13260517

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình₫583333 cho công việc này

khongthang1993

- thành thạo excel - sẵn sàng tương tác để trao đổi công việc, câp nhật thay đổi - đảm bảo thời gian hoàn thành project

₫600000 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tunguyen123

Tôi có thời gian rảnh, nên tôi muốn nhận công việc này, rất mong được hợp tác cùng bạn ở công việc này.

₫550000 VND trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0