Do some data entry

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Điền thông tin vào bảng tính Viết văn bản

Excel

ID dự án: #13366832

Về dự án

9 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

9 freelancer chào giá trung bình₫2659259 cho công việc này

yolanda196710

A proposal has not yet been provided

₫3444444 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
soyeb78692

A proposal has not yet been provided

₫700000 VND trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
keithmiu1210

Xin mạn phép được hỏi: - Yêu cầu cụ thể của công việc? - Công việc nhập liệu này chỉ là thời vụ hay là thường xuyên cần? * Nếu là thường xuyên thì dữ liệu có cùng dạng không hay là khác hoàn toàn? Xin lỗi vì đã hỏi Thêm

₫1500000 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Hare08

A proposal has not yet been provided

₫3444444 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
bupworkservice

A proposal has not yet been provided

₫5500000 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dc7news

Hello, well complete and correct your task with in time. T-shirt design, logo design, slide show, my full time job. Thank you.

₫4500000 VND trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
diemphuong0302

Co kinh nghiem 7 nam trong lunh vuc dich vu ke toan. Ky nang nhap lieu la loi the cua toi. Toi se hoan thanh tot nhiem vu.

₫700000 VND trong 8 ngày
(0 Nhận xét)
0.0