Do some data entry

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Điền thông tin vào bảng tính Nhập cơ sở dữ liệu

Excel

ID dự án: #13945933

Về dự án

9 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

9 freelancer chào giá trung bình$537 cho công việc này

upekshamudalige

A proposal has not yet been provided

$555 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Jo040415

A proposal has not yet been provided

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
harshasimhadri

A proposal has not yet been provided

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dorareddysathi

A proposal has not yet been provided

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
jashidtt

A proposal has not yet been provided

$500 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
inform2abdul69

Hi, I am interested to your job. i am expert in data entry, internet research, lead generation, seo. I have 1 year working experience in this field. I am also expert in email marketing, customer support, transcribe Thêm

$555 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
stevennguyen1312

Hi, I am Vietnamese, I can make the job done perfectly for you with a fixed price or your budget Please discuss if you are interested in working with me Thanks

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0