Đã Đóng

Tham gia phát triển Mobile App sử dụng Fultter và Google Map

Tham gia phát triển Mobile App sử dụng Fultter và Google Map.

Yêu cầu:

+ Ít nhất 1 năm kinh nghiệm Flutter

+ Có làm qua các dự án liên quan đến Google Map API

+ Có sản phẩm trên App Store, Google Play

+ Ở Tp HCM

Kĩ năng: Flutter, Google Maps API, MongoDB

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh, Vietnam

ID dự án: #25016280

2 freelancer chào giá trung bình $8/giờ cho công việc này

thienan2050

Helllo, I am a Software Engineer working with Linux system. I have got started with Flutter for 5 months and I have finished a course about Flutter on Udemy platform. My certificate is here: [login to view URL] Thêm

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
(0 Nhận xét)
0.0