Tham gia phát triển Mobile App sử dụng Fultter và Google Map

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Tham gia phát triển Mobile App sử dụng Fultter và Google Map.

Yêu cầu:

+ Ít nhất 1 năm kinh nghiệm Flutter

+ Có làm qua các dự án liên quan đến Google Map API

+ Có sản phẩm trên App Store, Google Play

+ Ở Tp HCM

Flutter Google Maps API MongoDB

ID dự án: #25016280

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở