Đã Đóng

Update giao diện Website

Công ty cần update 1 giao diện của Web. Đã có design.

Web được build bằng NuxtJS, code thuần không dùng thư viện UI. Truy vấn dữ liệu sử dụng apollo graphQl.

Yêu cầu thêm là tất cả các trường đang sử dụng QuillJs sửa thành EditorJs(đã có componenet EditorJs, chỉ cần lấy ra dùng).

Kĩ năng: Frontend Development, Vue.js, JavaScript

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #34077621

5 freelancer chào giá trung bình$205 cho công việc này

codemeg

Xin chào, Tôi hiểu phạm vi của dự án này là thiết kế và phát triển một Trang web thương mại điện tử. Đã thiết kế và phát triển hàng trăm trang web và nhiều trang web tương tự như hoàn cảnh của bạn theo các tính năng sa Thêm

$250 USD trong 15 ngày
(2 Nhận xét)
4.3
letsstartcoding

I have read your requirements and I am glad to inform you that I have strong experience . message me

$300 USD trong 7 ngày
(13 Nhận xét)
4.7
(1 Nhận xét)
2.5
quangdungngo52

Hi I've read the project description carefully. I'm an expert in Vue. Hope you contact me to discuss project more detail. Best regards!

$100 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
huyncongchanh144

Tôi đã có 1.5 năm kinh nghiệm làm việc với VueJS và NuxtJS. Mặc dù tôi chưa làm qua GraphQL cũng như EditorJS. Tuy nhiên tôi nghĩ đây cũng là cơ hội cho tôi tích lũy thêm kinh nghiệm và tôi vẫn tự tin là có thể hoàn th Thêm

$140 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0