Update giao diện Website

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Công ty cần update 1 giao diện của Web. Đã có design.

Web được build bằng NuxtJS, code thuần không dùng thư viện UI. Truy vấn dữ liệu sử dụng apollo graphQl.

Yêu cầu thêm là tất cả các trường đang sử dụng QuillJs sửa thành EditorJs(đã có componenet EditorJs, chỉ cần lấy ra dùng).

Frontend Development Vue.js JavaScript

ID dự án: #34077621

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$231 cho công việc này

letsstartcoding

I have read your requirements and I am glad to inform you that I have strong experience . message me

$300 USD trong 7 ngày
(13 Nhận xét)
4.7