artist game 2d

Đã Hủy Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

• Draw good hands , passionate game

• Think creatively designed.

• Proficient in the software Flash , Photoshop ...

• Character design , item , good game platform .

• The ability to have a good game graphics .

• The ability to have animations , storyboad , good video layout .

• Ability to lecture on the idea for the game .

Thiết kế trò chơi

ID dự án: #10527434

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 7 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $1250 cho công việc này

yurkorymar

A proposal has not yet been provided

$1250 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0