Đã Hủy

artist game 2d

• Draw good hands , passionate game

• Think creatively designed.

• Proficient in the software Flash , Photoshop ...

• Character design , item , good game platform .

• The ability to have a good game graphics .

• The ability to have animations , storyboad , good video layout .

• Ability to lecture on the idea for the game .

Kĩ năng: Thiết kế trò chơi

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #10527434

1 freelancer đang chào giá trung bình $1250 cho công việc này

yurkorymar

A proposal has not yet been provided

$1250 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0