Đã Đóng

xây dựng tool auto game age of z origins

mình cần viết một tool auto game age of z origins,

auto bật lá chắn khi có người tấn công

auto được nhiều tài khoản

auto đi thu thập tài nguyên

và một số chức năng khác mình sẽ nói cụ thể hơn

Kĩ năng: Thiết kế trò chơi, Game Consoles

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Da Nang, Vietnam

ID dự án: #32050303

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

thanhbach

liên hệ mình: 0907007650 liên hệ mình: 0907007650 liên hệ mình: 0907007650 liên hệ mình: 0907007650 liên hệ mình: 0907007650

$1000 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0