Tối ưu, tạo quảng cáo google

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

- Tối ưu tài khoản quảng cáo google.

- Lên chiến dịch chạy.

- Lập báo cáo và tối ưu ngân sách.

- Tư vấn chạy chiến dịch liên quan đến google ads, google shopping, retargeting

Google Adwords Tiếp thị Tiếp thị qua Internet Quảng cáo trên Facebook

ID dự án: #28064823

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở