Đã Đóng

Tối ưu, tạo quảng cáo google

Job Description:

- Tối ưu tài khoản quảng cáo google.

- Lên chiến dịch chạy.

- Lập báo cáo và tối ưu ngân sách.

- Tư vấn chạy chiến dịch liên quan đến google ads, google shopping, retargeting

Kĩ năng: Google Adwords, Tiếp thị, Tiếp thị qua Internet, Quảng cáo trên Facebook

ID dự án: #28064823