Build a Website

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Trang WEB Hành Trang Du Lịch

I. Các khai báo thư viện hỗ trợ và thiết kế:

Khai báo thư viện CSS3:

• [login to view URL]: Thiết kế các slider từng phần trong nội dung của trang web.

• [login to view URL]: Hỗ trợ định dạng các trình duyệt khác nhau và hỗ trợ chức năng Responsive dành cho các thiết bị di động.

• [login to view URL]: hỗ trợ font chữ. Được khai báo như một thư viện riêng biệt. Có thể hỗ trợ các icon trong một thư viện khổng lồ đa dạng các mẫu icon. Nhược điểm của thư viện này là chỉ có các icon đơn sắc. Có thể tùy chỉnh màu nhưng không được đa dạng.

• [login to view URL]: Thiết lập cấu trúc layout của trang web. Các định dạng cụ thể theo ý muốn cho trang web. Định dạng từng phần và được hỗ trợ thêm bởi các thư viện đa dạng khác.

• [login to view URL]: Tạo hiệu ứng hover icon, button khi rê chuột cho các phần tử sử dụng icon trong một thư viện khác.

• [login to view URL]: Khai báo định dạng các thiết bị di động cụ thể và được hỗ trợ thêm bởi thư viện bootstrap.

Khai báo thư viện javascript:

• [login to view URL]: Hỗ trợ nhận dạng các trình duyệt cụ thể và tự động khai báo, định dạng và thêm vào trình duyệt những phần tử không được hỗ trợ. Js sẽ lấy các hỗ trợ từ các thư viện js được khai báo khi lập trình và sử dụng chúng cho trình duyệt thiếu hỗ trợ.

• [login to view URL]: hỗ trợ lập trình viên trong thao tác viết code, tạo tương tác động trên trang web.

• [login to view URL]: Hỗ trợ tùy chình, tạo popup nếu cần tạo một plugin riêng biệt trên web.

• [login to view URL]: Hỗ trợ load băng thông.

• [login to view URL]: plugin đếm tương tác động.

• [login to view URL]: Phân chia module của từng thư viện đã được khai báo để quản lý và dẽ sữa chữa.

• [login to view URL]: Kiểm tra phần tử người dùng khai báo

II. Chi tiết yêu cầu cho trang Web:

1. Layout của WEB: (1 Cột; 7 Hàng)

Thẻ Head

Thẻ Body:

1 Header

5 Section: Bao gồm: Slider, Wrapper (2 mini id), Service, Call to action, Content

1 footer

2. Sử dụng HTML5:

- Khai báo <DOCTYPE!>

- Thẻ Meta

- Thẻ Header

- Thẻ NAV

- Thẻ section

- Form theo định dạng html5: label, input<required>, button, placehoder

- Thẻ Footer

3. Sử dụng CSS3

- Dùng External CSS

- Code hackcss

- Box-shadow, sizing

- @font-face

- Nav: điều hướng con trỏ

- Transform

- Word-spacing

- Text: shadow, wrap, transform, outline, align

- Position

- Backround: linear-gradient, size……

- Boder: radius……

4. Sử dụng jquery kiểm tra dữ liệu nhập form

5. Sử dụng công nghệ responsive

6. Sử dụng bootstrap

Thiết kế đồ họa HTML PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #14982970

Về dự án

23 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

23 freelancer chào giá trung bình₫58101932 cho công việc này

monitrix

Hi, Consider me I am having an highly experienced team with me . Lets talk more on chat for detail discussion. ThankS Relevant Skills and Experience Graphic Design, HTML, PHP, Website Design Proposed Milestones ₫1400 Thêm

₫14000000 VND trong 10 ngày
(507 Nhận xét)
8.9
durgesh8527

HelIo Employer, I gone through the project detail, I understood the requirement. I have some questions now lest discuss on chat Relevant Skills and Experience I have 8 years experience in Web Design & Development. Ded Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(94 Nhận xét)
6.6
deltatechnepal

Hello, A satisfied client is like a billion dollar smile to us!!! We have gone through the post and can help you for sure to complete the project successfully on time and with quality. Relevant Skills and Experience H Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(41 Nhận xét)
5.9
bizdigitalbrain

A proposal has not yet been provided

₫1055555555 VND trong 100 ngày
(29 Nhận xét)
6.0
ArkssTech

I am expert in Web designing/developing.I believe that I can be the best productive candidate for this requirement. Relevant Skills and Experience PHP Proposed Milestones ₫16388888 VND - final

₫16388888 VND trong 10 ngày
(33 Nhận xét)
5.0
pinaliv

5 Reasons why you should hire me for your custom website and Application Development. 1. Available 24/7 upon your request 2. Delivery on-time with 100% satisfaction 3. Always think beyond boundaries and. provide Thêm

₫15400000 VND trong 6 ngày
(25 Nhận xét)
4.9
methunbiswas87

Hello Sir, My name is Methun from B-Fast IT Limited. I reviewed your job post and I am too eager to cooperate having a guarantee my strong skills and vast experience. Relevant Skills and Experience My skill set compri Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(10 Nhận xét)
3.4
oxygenweb

This is Amey, with Oxygen Web Wanted to introduce myself as Business Developer Manager. My company has a proven track record of providing IT products and technical solutions worldwide. Relevant Skills and Experience I Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(5 Nhận xét)
1.7