Đã Đóng

Liên hệ các freelancer có kỹ năng chỉ trong phút chốc. Xem hồ sơ, đánh giá, portfolio và chat với họ. Chỉ thanh toán cho freelancer khi bạn thấy hài lòng 100% với công việc của họ.

Liên hệ các freelancer có kỹ năng chỉ trong phút chốc. Xem hồ sơ, đánh giá, portfolio và chat với họ. Chỉ thanh toán cho freelancer khi bạn thấy hài lòng 100% với công việc của họ.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Lập trình C#, Lập trình C++, HTML, JavaScript

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #24123729