Đã Đóng

Dự án khai trương khách sạn Fairfield by Marriott

Khách sạn cần tìm 1 Graphic Design phụ trách toàn bộ công việc liên quan tới thiết kế đồ họa cho khách sạn Fairfield by Marriott trong thời gian 03 tháng (từ 01.06 – 31.08), trong đó bao gồm:

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng/ khách sạn

- Các thiết kế đồ họa sử dụng cho Social Media (Facebook, Insta), các campaign quảng cáo (Faccbook Ads, Google Banner, …)

- Các thiết kế đồ họa sử dụng cho in ấn (Flyer, Voucher, Signage, …)

- Đã có Brand Guideline từ tập đoàn, đã có các template mẫu.

The hotel needs to find a Graphic Design to be in charge of all graphic design work for the Fairfield by Marriott hotel in a period of 3 months (from 01.06 to 31.08), which includes:

- Experience in the hotel/restaurant industry preferred

- Graphic designs used for Social Media (Facebook, Insta), advertising campaigns (Faccbook Ads, Google Banner, ...)

- Graphic designs used for printing (Flyer, Voucher, Signage, ...)

- There is a Brand Guideline from the corporation, there are templates.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Photoshop, Quảng cáo trên Facebook

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #30313542

8 freelancer chào giá trung bình$2225 cho công việc này

(1483 Nhận xét)
8.4
(46 Nhận xét)
7.4
(172 Nhận xét)
6.7
(109 Nhận xét)
5.8
(33 Nhận xét)
4.5
phuck42kmt

hello compatriot, let me do it for you, i can do what you need (chào đồng hương,hãy cho tôi làm cho bạn,tôi có khả năng làm cái bạn cần)

$1500 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
2.5
deepakvartak89

I have read the description of the project for Dự án khai trương khách sạn Fairfield by Marriott i have done many work of logo, banner, branding, flyer, brochure,website and 2d/3d animation. I am also expert in charact Thêm

$1500 USD trong 5 ngày
(6 Nhận xét)
2.5
marketingafhanoi

Hãy cung cấp khối lượng công việc cụ thể như (Số lượng thiết kế/ tần suất duyệt/ thời gian duyệt ...).

$2500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0