Làm porfolio cho công ty phần mềm

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Công ty phần mềm về app, web, java... cần sử dụng các tài liệu công ty đã làm và nhu cầu khách hàng để hoàn thiện porfolio đẹp nhất. Ưu tiên bạn nào có kinh nghiệm mảng này/ tương tự.

Thiết kế đồ họa

ID dự án: #17566152

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở