Đã Đóng

Làm Profile công ty, website công ty và card visit

Công ty cỡ nhỏ (< 10 người), làm trong lĩnh vực tư vấn thiết thế xây dựng và mô hình thông tin công trình của dự án.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Lập trình C#, Thiết kế trang web, Thiết kế logo, HTML

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #25852649

4 freelancer chào giá trung bình$163 cho công việc này

cri8ive007

Hello there! I am professional Graphic & Multimedia Designer . We have been offering our best services for several years regarding HTML, Logo Design, Graphic Design, Website Design and C# Programming. We assure you to Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(850 Nhận xét)
7.1
RachitGroup

Xin chào, tôi hy vọng bạn khỏe Tôi đã trải qua Yêu cầu Dự án của bạn Rõ ràng, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể thực hiện dự án này rất tốt, vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong nhiệm vụ này và sẵn sàng 24x7 cho bạ Thêm

$250 USD trong 2 ngày
(17 Nhận xét)
5.3
biennguyen90

Xin chào bạn! Tôi đã từng thiết kế nhiều web vè xây dựng. Tôi nghĩ tôi có thể hoàn thành tốt công việc này. Tôi rất mong được hợp tác với bạn

$150 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
VietTranHN

Tôi có thể hoàn thành tất cả các đầu công việc các bạn đang cần: Profile - Card Visit - Website tất cả trong 1 gói dịch vụ. Giá và thời gian hoàn thành hiện là dự kiến, giá và thời gian hoàn thành có thể sớm hơn rất nh Thêm

$220 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0