Đã Đóng

96 Studio - logo

xây dựng 1 dự án 1 thương hiệu cá nhân logo 1

- 1 logo thiết kế trên Ai

- 1 phát thảo trên Ps

- 3 phối cảnh cơ bản về logo trên mockup

truyền cảm hứng đến khách hàng về thương hiệu chủ đề của thương hiệu

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo, Photoshop, Illustrator, Thiết kế Photoshop

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Đà Nẵng, Vietnam

ID dự án: #30780574

21 freelancer chào giá trung bình $7/giờ cho công việc này

navyaarts13

Hi, I have reviewed your details posted in "96 Studio logo" project. I will give 101% best output from my end so that you will consider me only for future job. Will provide you options also in great price I have ex Thêm

$8 USD / giờ
(1885 Nhận xét)
8.5
PolestarDesigns

Xin chào, Nhà thiết kế đồ họa đa tài luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Tôi có kinh nghiệm 8 năm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa Tôi sẽ thiết kế chuyên nghiệp chất lượng A + 1 dự án 1 logo thương hiệu cá nhân 1 - 1 thiết kế log Thêm

$8 USD / giờ
(745 Nhận xét)
8.1
GraphicArt13

Greetings I'm Interested in your " 96 Studio - logo Design " project. I have 6+ years of experience in Graphic designing field. I can send a quick draft so that you can review, and will provide unlimited revisions unt Thêm

$30 USD / giờ
(577 Nhận xét)
7.3
rehannageen

Hi Sir/Ma,am Thankyou so much for create a project for us. I've checked your project details regarding LOGO DESIGN I have been working on this for over 10 years and I'm Expert in Adobe Creative Suite (Illustrator, P Thêm

$5 USD / giờ
(68 Nhận xét)
6.9
fabdezines

Hi, **LOGO DESIGN EXPERT** I just read your project details, As you need 96 Studio - logo I am expertise in all these works and is truly capable for this job, so lets get in touch to experience each other professional Thêm

$8 USD / giờ
(398 Nhận xét)
6.7
CreativeDesign50

Hi, From your job description, I understand that you need a ""96 Studio logo """ I always take a creative approach and provide 1-2 nice options for the Logo design as per your briefing and you can choose from that opt Thêm

$5 USD / giờ
(204 Nhận xét)
6.7
ShristyAlif

Hi I read about your project Logo Design. and understand the project details. I can do it and ready to start work immediately. I have expertise in area of Photoshop Design, Illustrator, Logo Design, Photoshop and Grap Thêm

$5 USD / giờ
(315 Nhận xét)
6.2
(116 Nhận xét)
5.9
(25 Nhận xét)
5.4
RebecaCortezao

Hello! I have read your description and I would love to do this project! I am available to design your logos and others, with the required requirements. I can do it in the time you need, professionally and with unlimit Thêm

$5 USD / giờ
(27 Nhận xét)
5.3
InstantCreate

I have read your job description and assure you that I am a perfect fit for the job for 96 Studio - logo I am well versed in various types of graphic designing work including website, templates, Landing page, mobile Thêm

$5 USD / giờ
(45 Nhận xét)
4.9
rohkumar444

Hello,I read your project brief regarding For..96 Studio - logo and I am ready to start work ASAP I Will provide multiple Different Concepts & Unlimited number of revisions Please visit my profile to get an idea abou Thêm

$5 USD / giờ
(14 Nhận xét)
4.0
sync4tech

Hello, I just saw your post about designing a logo for your studio, I will create a unique design that corresponds exactly to your requirements. You will get a high quality and eye catching logo in vector format. I hav Thêm

$8 USD / giờ
(2 Nhận xét)
1.8
HudaSoft

Xin chào- Chúc một ngày tốt lành, Hy vọng hôm nay bạn làm tốt lắm, tôi đã xem qua mô tả công việc đã đăng của bạn về "96 Studio - logo" Chúng tôi là một công ty tên là Hudasoft. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ như Thiế Thêm

$2 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
rafid2020

Hi,I am Rafid hasan.I am a professional graphic designer. I will take your need and my imagination and make professional and awesome graphic designs out of them for you. I am a very friendly and chatty guy. Don’t hesit Thêm

$2 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
Harshavimehta

I'll not say that I'm great than others . I would try to prove you how efficient I'm in doing my projects done .

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
deleepbairwa2003

I am a professional logo maker for your project. I will make attractive logo for your company which you will like very much.I am an honest and sincere person.i shall do your project in such a manner.

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
Liamcdesigner

- TÔI: NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG .SN: 1998 - TÔI ĐỒNG Ý YÊU CẦU TRÊN CỦA BẠN - VUI LÒNG CHO TÔI BIẾT THÔNG TIN LIÊN HỆ OR LIÊN HỆ VỚI TÔI QUA ZALO: 0333629898

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
Win070802

Từng học qua khoá Ai và photoshop tại idesign và kiến thức ổn định cùng với 6 tháng làm freelancer.

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
Phanp

.

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0