Đã Đóng

Hoàn thiện website đang viết dở dang

Quan điển của chúng tôi là 2-3 năm sẽ đổi giao diện website 1 lần và chúng tôi đã có website: [login to view URL] và [login to view URL]

Có 1 bạn đang thiết kế, nói 1 tháng xong nhưng giờ đã qua 1 quý [login to view URL] vẫn đang dở dang!

Muốn anh em cao tay hơn hoàn thiện nốt phần việc còn lại:

I - Tối ưu các thẻ:

1 - [login to view URL] và XML Sitemaps (đã có nhưng lỗi)

2 - Frames

3 - Microformats

4 - [login to view URL]

5 - AMP

II - Phần Login (Đăng ký và đăng nhập): phần này cần 1 vài thuật toán để khuyến khích người dùng ở lại web và đặc biệt là chế độ ưu đãi để khách hàng quay lại.

Kĩ năng: Lập trình C#, CSS, Thiết kế đồ họa, HTML, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #18461892

4 freelancer chào giá trung bình$214 cho công việc này

aamiriqbal

Hi, I am one of the top web designer and developer with experience of more than 12 years. My only question is if you can speak English? if so then I can complete your website and make it live with all the functional Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(360 Nhận xét)
8.6
markninja

Hello, This is Manoj - an advanced Programmer and will change the interface of the site : https://litcheetravel.com. * Can we do quick chat right now so that we can discuss the project briefly? Here are the some Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(94 Nhận xét)
6.9
michealperfect

Xin chào, tôi đã đọc mô tả của bạn và tôi sẽ làm công việc của bạn nhanh hơn và chuyên nghiệp hơn trong khung thời gian của bạn. Hãy xem các trang web mà tôi xây dựng gần đây. [login to view URL]~solar/ http Thêm

$350 USD trong 2 ngày
(159 Nhận xét)
6.7
ReinvenDigital18

Xin chào, Tôi đã xem xét trang web hiện có một cách cẩn thận và hiểu các yêu cầu dự án của bạn. Đó là niềm vui của tôi rằng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Tôi quan tâm đến công việc này. Tôi đã làm công việc tương Thêm

$100 USD trong 4 ngày
(6 Nhận xét)
2.4