Hoàn thiện website đang viết dở dang

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Quan điển của chúng tôi là 2-3 năm sẽ đổi giao diện website 1 lần và chúng tôi đã có website: [login to view URL] và [login to view URL]

Có 1 bạn đang thiết kế, nói 1 tháng xong nhưng giờ đã qua 1 quý [login to view URL] vẫn đang dở dang!

Muốn anh em cao tay hơn hoàn thiện nốt phần việc còn lại:

I - Tối ưu các thẻ:

1 - [login to view URL] và XML Sitemaps (đã có nhưng lỗi)

2 - Frames

3 - Microformats

4 - [login to view URL]

5 - AMP

II - Phần Login (Đăng ký và đăng nhập): phần này cần 1 vài thuật toán để khuyến khích người dùng ở lại web và đặc biệt là chế độ ưu đãi để khách hàng quay lại.

Lập trình C# CSS Thiết kế đồ họa HTML Thiết kế trang web

ID dự án: #18461892

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$214 cho công việc này

aamiriqbal

Hi, I am one of the top web designer and developer with experience of more than 12 years. My only question is if you can speak English? if so then I can complete your website and make it live with all the functional Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(360 Nhận xét)
8.6
ReinvenDigital18

Xin chào, Tôi đã xem xét trang web hiện có một cách cẩn thận và hiểu các yêu cầu dự án của bạn. Đó là niềm vui của tôi rằng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Tôi quan tâm đến công việc này. Tôi đã làm công việc tương Thêm

$100 USD trong 4 ngày
(6 Nhận xét)
2.4