Xây dựng trang web

Đã Đóng Đã đăng vào Dec 14, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

viết code check domain, code đăng nhập thành viên, code bảo mật

Thiết kế đồ họa HTML PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #9120098

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa Jan 20, 2016 đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$165 cho công việc này

pynetvn

A proposal has not yet been provided

$166 USD trong 0 ngày
(18 Nhận xét)
3.6
mervf

I have read over your project description and I'm interested in completing your task. If you check my site or portfolio you will see that I am of a higher quality than most freelancers on here. I get it done quickly, e Thêm

$194 USD trong 3 ngày
(12 Nhận xét)
3.1
kurodenjiro

Vì tôi là người việt am hiểu nội dung , chúng ta có thể trao đổi tốt hơn , hiểu í tưởng của nhau để hoàn thành dự án

$155 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0