Tuyển nhân viên phát triển Webgame

Đã Đóng Đã đăng vào Jul 9, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

-Tham gia phát triển website, webgame để đưa các phần mềm ứng dụng giáo dục bằng flash lên trên nền web HTML5 , xây dựng thư viện để đưa videoclip lên phục vụ học trực tuyến, xây dựng thư viện để đưa hình ảnh kèm âm thanh có sẵn lên web.

-Tham gia đào tạo tập huấn chuyển giao công nghệ lập trình phát triển Web cho đội ngũ kỹ thuật của của dự án

Thiết kế đồ họa HTML PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #8032953

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa Aug 15, 2015 đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $515 cho công việc này

boutsourcers

A proposal has not yet been provided

$515 USD trong 10 ngày
(4 Nhận xét)
1.7