Đã Đóng

Làm website/app cho đối tác nước ngoài

Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Alobase là công ty chuyên cung cấp các giải pháp Phần mềm cho các Start-up. Với kinh nghiệm hơn 5 năm của CEO và 10 năm của CTO, công ty mong muốn có thể tìm các bạn Designer Freelance chuyên về thiết kế Website và App cho các dự án của doanh nghiệp.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo, Thiết kế trang web, HTML, Lập trình C#

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hà Nội, Vietnam

ID dự án: #25443118

3 freelancer chào giá trung bình$1427 cho công việc này

cri8ive007

Yo, I just checked the description you have provided regarding the project "Làm website/app cho đối tác nước ngoài" and would be a pleasure to assist you on your project. I will work with full dedication to give you Thêm

$1140 USD trong 1 ngày
(827 Nhận xét)
7.1
Cri8iveDezine

Hey! what's up! I am experienced designer with skills Logo Design, HTML, C# Programming, Website Design and Graphic Design. I'm ready to create brainstorm ideas for your project "Làm website/app cho đối tác nước ngoài Thêm

$1140 USD trong 1 ngày
(156 Nhận xét)
5.8
dinhthi

Hi Ban , I see you need a developer proficient in app building. I have 10+ years of experience in this field. Let's connect to discuss it in brief about your project so I have a clear vision about it. ---WHY ME --- 1. Thêm

$2000 USD trong 25 ngày
(7 Nhận xét)
5.2