Phần mềm kết nối PACS vào HIS

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Chúng tôi triển khai hệ thống PACS của Pixmeo (OsiriX) tại Việt Nam: [login to view URL]

Trong quá trình triển khai, chúng tôi cần xây dựng hệ thống interface để kết nối từ PACS sang HIS/RIS (mà các bệnh viện có sẵn)

Graphical User Interface (GUI) Xây dựng liên kết Java Medical Devices Sales Data Integration

ID dự án: #24655915

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$2375 cho công việc này

manhpham

Hi there, I am Java developer from Vietnam with 10 years experience. I am very interested in your project as i find it is suitable with my skills and experience. Can we have a discussion now? Waiting for your response Thêm

$2250 USD trong 45 ngày
(53 Nhận xét)
5.5
RachitGroup

Này, tôi hy vọng bạn ổn :) Tôi là một chuyên gia trong nhiệm vụ này và có sẵn 24x7 cho bạn và tôi có xếp hạng 5 sao () trong Freelancer.com Sau khi đọc và hiểu dự án của bạn, tôi ở đây để giúp bạn với dự án này. Tôi Thêm

$2500 USD trong 25 ngày
(1 Nhận xét)
3.2