Xây dụng website

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Xây dựng website chứa tài liệu training:

- Front end, back end hiện đại, hiệu suất tốt

- User upload tài liệu training theo template có sẵn gồm text và file (pdf, doc, xlsx, mp4...)

- Cung cấp nhiều phân quyền truy cập: Admin, Trainer, trainee

- Có phân hệ quản lý dữ liệu (dashboard): số lượng truy cập, số lượng tài liệu, ai download gì...

- Lưu trữ dữ liệu tập trung trên cloud

- Đã có BA phân tích quy trình & yêu cầu phần mềm

HTML Thiết kế trang web PHP Lập trình C# Google Cloud Storage

ID dự án: #34477102

Về dự án

13 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

13 freelancer chào giá trung bình$1086 cho công việc này

Koki1216

Hello, this is Koki from Japan who has been working with Web application development for over 8 years now I have checked your project description carefully and I think that I can help you to complete this project fully Thêm

$1500 USD trong 7 ngày
(15 Nhận xét)
6.8
c0909h1179

Chào bạn, Hi there, I am the best for this fields here! Hope to work together soon. Thanks!

$1400 USD trong 10 ngày
(28 Nhận xét)
6.1
aleksandart450

Xin chào, Cảm ơn bạn đã tập trung vào đề xuất của tôi. Tôi là nhà phát triển web làm việc 8 tiếng từ thứ Hai đến thứ Sáu. Tôi đã đọc mô tả của bạn và đảm bảo với bạn rằng tôi hoàn toàn phù hợp với công việc. Tôi có hơn Thêm

$1125 USD trong 7 ngày
(18 Nhận xét)
6.0
mannaranjit756

Dear Client,I have read your project details (Xây dụng website ) . I have good knowledge in ( PHP Website Design C# Programming HTML Google Cloud Storage) I am interested and capable to start work immediately with ac Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(37 Nhận xét)
5.8
andreibrut7

Hello. I am a senior full stack developer. I have already read your requirement very carefully. I have rich experience with your project. I can start your project immediately, Let's discuss your project more in detail Thêm

$1125 USD trong 7 ngày
(15 Nhận xét)
4.3
ModernTechno442

hi Greetings Of The Day I'm Kajal Rathore (PR) from Modern Technology. We are Great fit because we are working in IT industry since 8 Years we have Experienced and quality developers in our Team and We are serving a Thêm

$1200 USD trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
1.8
elibraryp3

I have seen your posted project on Freelancer and I feel very much interested to work with you. I have read the things that you want. I consider myself perfect match for this project because I am working as a Web Devel Thêm

$1125 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
1.6
HoangproIT1

I can it with java spring boot web. I use spring security with permission. I have more 1 years in it.

$1125 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0