Đã đóng

Hire an App Developer

Dự án này đã nhận được 64 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $486 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

I need an iPhone app. I already have a plan. I just need someone to create it.

Link debit, credit, or bank account.

App has to collect money.

Disperse money.

User Accounts.

Chat function.

Rooms or groups.

Can discuss more!

**In your message please start off with what is the answer to 3+4 so i know you read everything.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online