Hire an App Developer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 65

Mô Tả Dự Án

I need an iPhone app. I already have a plan. I just need someone to create it.

Link debit, credit, or bank account.

App has to collect money.

Disperse money.

User Accounts.

Chat function.

Rooms or groups.

Can discuss more!

**In your message please start off with what is the answer to 3+4 so i know you read everything.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online