Card game

Đã Hủy Đã đăng vào Sep 15, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

I need a graphic designer to draw 35-70 cards which look like the image attached for my card game. I have target of cards image which could be used as source of concept to draw along.

Tôi đang tìm người có thể vẽ 35-70-350 cards giống như hình gửi kèm. Tôi có bộ card mẫu và muốn phóng tác theo ý tưởng có sẵn theo card có sẵn ấy.

Nếu bạn có thể gửi cho tôi một bức ảnh phóng tác lại ảnh đã gửi kèm trên đây và mức giá cho từng card, chúng ta sẽ thảo luận thêm.

Regards !!

Minh họa

ID dự án: #8476336

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa Sep 15, 2015 đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$1285 cho công việc này

Technospike

Hi, I have well experience in this field of 7+ years. https://www.freelancer.in/u/Technospike.html here is the link of my portfolio. you can check my work and quality here. I am ready to start work now. Thêm

$309 USD trong 6 ngày
(9 Nhận xét)
3.2
vitaliyshershun

Hello! I am ready to discuss all details of your project and start working right away! I have 4 years of experience with: - graphic design of any kind (banners, icons, posters, infographics, etc.); - illustrations Thêm

$250 USD trong 2 ngày
(4 Nhận xét)
2.2
agneslewandowska

A proposal has not yet been provided

$611 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
madhavdutta

A proposal has not yet been provided

$3092 USD trong 35 ngày
(0 Nhận xét)
0.0