Đang Thực Hiện

Sales and Marketing

Giúp tôi thực hiện internet marketing sell perfume

Kĩ năng: Tiếp thị qua Internet

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #14707700

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Nayak6692

30 USD and I'll run a campaign for you for 7 days which will generate great sales. Send a message if you're interested. Cheers

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0