Sales and Marketing

Đang Thực Hiện Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện Thanh toán khi bàn giao

Giúp tôi thực hiện internet marketing sell perfume

Tiếp thị qua Internet

ID dự án: #14707700

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Nayak6692

30 USD and I'll run a campaign for you for 7 days which will generate great sales. Send a message if you're interested. Cheers

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0