Đã hoàn thành

iPad application

Được trao cho:

MobileTeamVN

Thanks Daniele. please check PM.

$250 USD trong 4 ngày
(60 Đánh Giá)
6.8

5 freelancer đang chào giá trung bình $370 cho công việc này

WangJin

Hi, Please check your pm, Thank you.

$600 USD trong 15 ngày
(28 Nhận xét)
7.2
outsourcing

iPad/iPhone Experts here. Please check PMB

$250 USD trong 3 ngày
(12 Nhận xét)
5.4
kapilghai2003

Contact me on skype so we can start the work asap

$500 USD trong 25 ngày
(5 Nhận xét)
4.9
BooLeak

Chat with me please, see pmb, thanks.

$400 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
maddy24

good experience in iphone and ipad application [url removed, login to view] your PM

$450 USD trong 25 ngày
(0 Nhận xét)
0.0