Đã Đóng

Need a perfect Food delivery app

Need a perfect Food delivery app developer that can create something similar to doordash, grubhub and others with full funtionality

Kĩ năng: iPhone, Android, Mobile App Development, iPad, PHP

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #34011109

111 freelancer chào giá trung bình$34253 cho công việc này

(122 Nhận xét)
9.9
(391 Nhận xét)
9.6
(246 Nhận xét)
9.4
(241 Nhận xét)
9.3
(174 Nhận xét)
9.3
(305 Nhận xét)
9.5
(396 Nhận xét)
9.7
(1393 Nhận xét)
10.0
(397 Nhận xét)
9.5
(565 Nhận xét)
9.4
(291 Nhận xét)
9.1
(432 Nhận xét)
9.2
(227 Nhận xét)
9.2
(925 Nhận xét)
9.4
(245 Nhận xét)
9.2
(56 Nhận xét)
9.3
(132 Nhận xét)
9.3
(212 Nhận xét)
9.2
(560 Nhận xét)
9.1
(169 Nhận xét)
9.0