Cần code extention cho chrome / nhắn tin theo mẫu cho trang [login to view URL]

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần làm extention cho Chrome để phục vụ tương tác cho tài khoản insta của mình.

Mỗi lần có ai đó FOLLOW mình thì mình vào Profile của họ => FOLLOW lại và Nhắn tin ( tin soạn sẵn rồi random )

Mong muốn:

- Dễ tùy chỉnh tin nhắn và thời gian nhắn

- Mình cắm máy cho thực nên cần extention.

Làm lâu dài để tiện update thêm tính năng.

Removed by Freelancer.com Admin for offsiting - please see Section 13 of our Terms and Conditions

Java

ID dự án: #29692130

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

tranquoclinh

This is the first time I take freelance jobs on this website. So I want to give you a discount. I belive that I know what you want.

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0