Đã Đóng

Chỉnh sửa tool download truyện có sẵn

Mình cần chỉnh lại tool download truyện từ tool gốc tại đây: [login to view URL]

Yêu cầu:

- Điều chỉnh code lấy được truyện tại website chặn download ảnh truyện.

- Có thể tự chỉnh sửa tên miền nếu website thay đổi tên miền

Kĩ năng: JavaScript, HTML

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh, Vietnam

ID dự án: #34827860

2 freelancer chào giá trung bình$15 cho công việc này

muhammasahmed

Hi, How are you? Upon reading brief details I believe it's a doable job I have great experience doing projects with JavaScript and HTML. I am confident about getting this done. While I believe we need to have a detaile Thêm

$10 USD trong 1 ngày
(94 Nhận xét)
5.9
giaphung2k1

Chào bạn Mình đã kiểm tra đường dẫn có thể làm nó cho bạn Hãy nhắn tin cho mình có thể thảo luận về dự án Cảm ơn Hưng

$20 USD trong 7 ngày
(55 Nhận xét)
5.0