JSON GHN API > Google Sheet

Đã hoàn thành Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

Mình muốn tạo tính năng tự động get trạng thái của đơn hàng GHN API > Google Sheet, parameter là trạng thái đơn hàng.

JSON Web Scraping

ID dự án: #33236977

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

Được trao cho:

vuongthanhlam001

I have create many Java, Python website crawlers and collect data from million web pages. Let talk to discuss more about your projects, I will try my best to help you. I had experience in selenium,Scrapy,beautiful soup Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer chào giá trung bình$63 cho công việc này

aodinaev000

Hi there. Could you please describe more about your task. Thanks.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
iffi37

Hi, I have read your request, I will complete your task in real quick time with 110% satisfaction and perfection.. I'll give you unlimited revisions till your satisfaction and dream work.. You'd love to work with me ag Thêm

$140 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0