Landing page

Đã hoàn thành Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

Landing page

Trang đích

ID dự án: #22275378

Về dự án

7 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

Được trao cho:

abdulkarim97

Hello there I am Kader sardar and I am a student of computer science and engineering and I can do it because I have good experience in this field and I have been working here for 3 years. So please send me a message fo Thêm

$90 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

7 freelancer chào giá trung bình$138 cho công việc này

ThinkStartPL

Hi there, I have gone through your post and ready to accept this task. Our key expertise skills are: UI/UX & Front-end : Adobe XD, Photoshop, Illustrator, HTML/HTML5, CSS/CSS3, JavaScript, Ajax,twitter bootstrap/boot Thêm

$250 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vicviktorova

Hello! I would like to design landing page for you. Can I hear more details about it? Thank you :)

$30 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0