Đã Đóng

Build Back-end Functions Web Laravel dựa trên source Ruby và tài liệu

-1 Site sẵn có bằng Ruby

-Rebuild lại bằng Laravel

-Bên mình sẽ xử lý tất cả Front-end của site

-Bạn chỉ cần xửu lý function của back-end, có tài liệu mô tả cũng như source Ruby để tham khảo

-Chi tiết hơn có thể nhắn qua skyp là eric tran1988

Kĩ năng: Laravel, Ruby on Rails, PHP, Payment Gateway Integration, Web API

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #29946535

3 freelancer chào giá trung bình$1243 cho công việc này

(897 Nhận xét)
9.0
techplusintl

Hi there, ★★★ PHP (Laravel) Expert ★★★ 8+ Years of Experience ★★★ I've read requirements and ready to rebuild web. Websites we built with Laravel: ✔ [login to view URL] ✔ [login to view URL] ✔ https://k Thêm

$1500 USD trong 20 ngày
(222 Nhận xét)
7.6
fastwebsoft

Hello, We have checked your requirement that you need a experienced PHP laravel expert developer. We have a strong and enthusiastic team of experienced professionals .We will assign a dedicated PHP Developer for this Thêm

$1200 USD trong 15 ngày
(31 Nhận xét)
6.3