[login to view URL]

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Website đã xây dựng. Cần cải thiện 1 số tính năng của website hiện có

Laravel PHP MySQL

ID dự án: #30010264

Về dự án

12 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

12 freelancer chào giá trung bình$178 cho công việc này

caroldata

Hi, Hope you're doing well, Today your job posting (Need to change in your existing website) has caught my attention, and I wish to have a conversation about the project. I read your project - I have website in larave Thêm

$180 USD trong 7 ngày
(61 Nhận xét)
7.2
TaimoorJaved26

peruse your activity post, Your prerequisite match with my aptitudes and ability. I am having 6+ long stretches of working involvement with industry.I am capable Laravel Developer,I am talented with PHP, HTML/HTML5, CS Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
4.7
somecodex

Này đó, tôi đã trải qua yêu cầu công việc của bạn. Tôi chắc chắn có thể Cập nhật trang web cho bạn theo mong đợi của bạn. Vui lòng kết nối trên trò chuyện riêng tư Công nghệ web: PHP / LARAVEL Hãy kết nối trên t Thêm

$120 USD trong 3 ngày
(5 Nhận xét)
2.4
zdimon

Hi client. I've developed with Laravel, PHP, etc language for 10+ years and have enough knowledge in Vue.js, HTML, CSS, Software Architecture, MongoDB and MySQL. Always considering to latest technologies allow me to ke Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.5
NikitaNovikovv

Hi. How are you doing? I'm very interested in your project. I've been developing websites for more than 7 years so I have enough skill and experience for your project. We can discuss the details via chat. Looking forwa Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
agrimafullstack7

Hello, I am a confident Web Developer. I have the confidence to take a task and fulfil it in time. I feel like I am the best applicant for this post. I am also efficient enough at communicating and visualizing my wo Thêm

$278 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
biglove0000

em sinh viên cần tiền trang trải tiền nhà. hi vọng cho em cơ hội. có kiến thức làm web html, php, sql, python

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0