Resolve an issue or a config in PHP Laravel

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hi,

Tôi có source code PHP Laravel đang chạy trên server ubuntu. Source code này hoạt động tốt trên server cũ nhưng khi qua server mới thì tôi không thể upload hình.

Cần 1 freelancer chuyên về PHP Laravel giải quyết vấn đề này bằng teamviewer trong 1hr.

Cảm ơn.

Laravel PHP MySQL Thiết kế trang web HTML

ID dự án: #27085805

Về dự án

24 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

24 freelancer chào giá trung bình$24 cho công việc này

creativeitechpvt

hi, i can able to do it right now lets start and fix it on urgent bases u can look my rating and review Naimish Makwana

$20 USD trong 1 ngày
(144 Nhận xét)
6.9
wsafreelancer

Hi sir i am interested to Resolve an issue config PHP Laravel once contact me i will start your project immediately once we will discuss about project if you are not satisfied with my skills once visit in my profile w Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(212 Nhận xét)
6.6
Ukone51

Hello, I can solve the issue in configuration. I can start immediately. Thanks.

$20 USD trong 1 ngày
(99 Nhận xét)
6.4
imTuyen

Mình là người việt Hello Sir. I can do this project. I am a professional Linux and developer in PHP, Wordpress, Laravel, Magento, Joomla, Prestashop, OpenCart, Yii, NodeJS, Angular, Vue.js, HTML5, CSS3 and jQuery. I ca Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(60 Nhận xét)
5.9
waqaswebmaster

Hi i am here to fix your config issue to solve in your laravel application. I am expert in doing this type of work. can you share me your cpanel so we do this right now. Thanks Waqas Ahmad

$20 USD trong 7 ngày
(52 Nhận xét)
5.7
BelisaG

Hi I am a Laravel expert I have read your requirement fully Please contact me I have experienced the issues like that Maybe there are two problem. One is storage problem, and other is PHP package problem I can fix it s Thêm

$30 USD trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
5.4
BryarGH

Resolve an issue or a config in PHP Laravel Hello my dear! I'm PHP expert and have done many Laravel project configuration, send me more detail will check out for you and fix. regards Bryar

$20 USD trong 1 ngày
(31 Nhận xét)
5.1
Madham

Hi. Ready to fix laravel issue on the new server. Best Regards ...................................................

$20 USD trong 1 ngày
(50 Nhận xét)
5.4
abdullahnaseer

Hi Sir, I have 5 years experience with laravel framework. I can fix this issue. Please initiate chat to discuss it. Thanks

$15 USD trong 1 ngày
(17 Nhận xét)
4.4
jonascal95

Hello there. I am a Laravel expert with 8 years of experience, so I can fix your issue within an hour via teamviewer. I will wait for your positive response. Jonas

$29 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
2.7
waseemfreelance2

Hi there, I am a web developer and have 5 years of work experience in developing and really good command in PHP Laravel. i can solve this problem within 1 hour. Consider my bid i am online for chat right now.

$25 USD trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
2.9
DmitriyUr32

Hello. I can help you. I have more than 6 years of experience in website design and development over HTML, CSS, Bootstrap, Javascript, jQuery, AJAX, Angular, PHP, CodeIgniter, Laravel and MySQL technologies. Thanks, re Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Oleksiy96

Hi how are you? im php&laravel master for many years, and familiar with the Laravel-Uploading now. I can resolve your project issue within 30 minutes, and ready to start work right now. Please contact me to discuss in Thêm

$15 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
wajahatghouri

i can make this issue solve. i have already developed a website on laravel. and i know why this issue comes.

$20 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nguyentranchung

Chào bạn, Mình là Chung, quản trị viên group Laravel hơn 10.000 thành viên. Mình tiếp xúc Laravel từ thời kỳ đầu và có kinh nghiệm về nó. Mình có kinh nghiệm cả trong việc quản lý server linux như Ubuntu, CentOS. Mìn Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
KrishAlex

Hi. I have carefully read your job post and I understood what you want. In my opinion that is issue in the sever setting. I have experience about it. I can do it immediatly. send regards Krish

$15 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
wuhanvirus

Tôi đã từng xử lí các việc upload hiển thị ảnh trên server S3 của Amazon cũng như image host của imgur Ngoài ra tôi có thể giúp chỉnh sửa các issue nhỏ khác trong dự án

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ohmygodvt95

Hi bạn! Mình có 3+ năm kinh nghiệm với Laravel và có nhiều kinh nghiệm với các server VPS, AWS, Vultr (ubuntu, centos..).

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0