Đã Đóng

Đề tài bài tập lớn

Xây dựng chương trình nhận diện lá cây bằng SVM sử dụng ngôn ngữ lập trình python

Kĩ năng: LIBSVM, Python, Khoa học dữ liệu, AI (Artificial Intelligence) HW/SW, OpenCV

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #30743711

3 freelancer chào giá trung bình$24 cho công việc này

tranvanducbao

I have some project with svm algorithms like facial recognition, flower classification..... I have we can cooperate well.

$25 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
honghuy2014vn

Mình đang học CNTT. Bạn có thể đưa cho mình đề cụ thể. Mình có thế giúp bạn. Mình cảm ơn!

$28 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Pinxpoong

Mình có thể làm dự án này. Mình đã từng làm 1 dự án Drowsiness Detection sử dụng giải thuật HOG và SVM.

$20 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0