Đề tài bài tập lớn

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Xây dựng chương trình nhận diện lá cây bằng SVM sử dụng ngôn ngữ lập trình python

LIBSVM Python Khoa học dữ liệu AI (Artificial Intelligence) HW/SW OpenCV

ID dự án: #30743711

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$24 cho công việc này

tranvanducbao

I have some project with svm algorithms like facial recognition, flower classification..... I have we can cooperate well.

$25 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
honghuy2014vn

Mình đang học CNTT. Bạn có thể đưa cho mình đề cụ thể. Mình có thế giúp bạn. Mình cảm ơn!

$28 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Pinxpoong

Mình có thể làm dự án này. Mình đã từng làm 1 dự án Drowsiness Detection sử dụng giải thuật HOG và SVM.

$20 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0