Lập trình nhúng cho switch

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

cần 1 bạn hướng dẫn chỉ dạy mình về linux nhúng.

Mục đích: lập trình firmware cho board nanopi neo để giao tiếp với board switch phục vụ cho việc giám sát điều khiển mạng của switch. Có thể lấy firmware trên internet về modify.

Yêu cầu: hướng dẫn và làm chung với mình.

Linux

ID dự án: #26581163

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở