Đã Đóng

Lập trình nhúng cho switch

cần 1 bạn hướng dẫn chỉ dạy mình về linux nhúng.

Mục đích: lập trình firmware cho board nanopi neo để giao tiếp với board switch phục vụ cho việc giám sát điều khiển mạng của switch. Có thể lấy firmware trên internet về modify.

Yêu cầu: hướng dẫn và làm chung với mình.

Kĩ năng: Linux

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #26581163

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

RachitGroup

Xin chào, tôi hy vọng bạn khỏe Tôi đã trải qua Yêu cầu Dự án của bạn Rõ ràng, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể thực hiện dự án này rất tốt, vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong nhiệm vụ này và sẵn sàng 24x7 cho bạ Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
3.4