Sửa lỗi sao chép thẻ nhớ từ Raspberry A tới Raspberry B

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi có 2 thiết bị Raspberry Pi 4,

Tôi đã backup thẻ nhớ SD của thiết bị Ras A bằng phần mềm Win32DiskImager, sau đó restore nó vào thẻ nhớ khác và cắm vào thiết bị Ras B nhưng nó báo lỗi và không thể hoạt động, hy vọng ai đó có thể giúp tôi sửa chữa nó. Ảnh đính kèm lỗi được tải lên bên dưới.

Linux Raspberry Pi Ubuntu Data Backup Storage Area Networks

ID dự án: #36990366

Về dự án

Dự án từ xa 3 tháng trước đang mở