Xử lý lỗi hệ thống không đăng nhập được trên VPS Ubuntu

Đã hoàn thành Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

Hi all,

Mình đang gặp lỗi không đăng nhập được trên ubuntu VPS qua SSH hoặc VNC, mặc dù mình đã đổi mật khẩu trên Control panel của nhà cung cấp. Bạn nào xử lý được liên hệ với mình nhé.

Thank,

Linux Ubuntu Quản trị hệ thống PHP Debian

ID dự án: #34623437

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

Được trao cho:

Ahmedi89

HI i can Help you, please contact me to discuss more. looking forward working with you.

$22 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
1.8