Làm logo công ty của tôi

Đã hoàn thành Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

Thiết kê logo mới cho công ty chứng khoán BSC. Logo phải thể hiện được những điều sau

Sứ mệnh: “Đóng góp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán, đem lại lợi ích cho khách hàng, các nhà đầu tư và cổ đông của Công ty”

 Tầm nhìn: “Cấu trúc lại nền tảng khách hàng theo hướng phát triển bền vững, an

toàn. Giữ vững và từng bước nâng cao thứ hạng trong TOP đầu các CTCK, trở thành Ngân hàng Đầu tư”

 Giá trị cốt lõi:

- Sáng tạo: Không ngừng tư duy, học hỏi, đề xuất sáng kiến để tìm ra cách thức

làm việc hiệu quả, phục vụ khách hàng tốt nhất

- Hợp lực: Mỗi cán bộ nhân viên là một người đại diện của thương hiệu BSC,

cùng nhau đóng góp vào sự thành công chung của tổ chức

- Kỷ luật: Tôn trọng, tự giác, nhắc nhở nhau tuân thủ những quy định của tổ chức; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cả về thời gian và chất lượng

==============================================================================

*********************** ENGLISH TRANSLATION ************************

New logo design for BSC securities company. The logo must show the following characteristics of my company:

Mission: "Contributing to the development of the stock market, bringing benefits to customers, investors and shareholders of the Company"

 Vision: “Restructuring customer base in the direction of sustainable and secure development

full. Maintain and gradually improve the ranking among the top securities companies, become an Investment Bank "

 Core values:

- Creativity: Constantly thinking, learning, proposing ideas to find ways work effectively, serve the best customers

- Synergies: Each staff member is a representative of the brand BSC, together contribute to the overall success of the organization

- Discipline: Respect, self-discipline, remind each other to comply with the organization's regulations; perform well assigned tasks in both time and quality

Thiết kế logo Thiết kế đồ họa Photoshop Illustrator Thiết kế Photoshop

ID dự án: #28866032

Về dự án

10 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

Được trao cho:

graphicskey0

Hi There, Greeting of the day ! I would be happy to start on your project Logo design for BSC securities company. Please check my logo portfolio from below link [login to view URL] http://grap Thêm

$24 USD trong 1 ngày
(242 Đánh Giá)
6.2

10 freelancer chào giá trung bình$32 cho công việc này

sparkingdesigns

Hi, This is Kirti(Graphic Designer) I can help you with your logo Design for BSC project. I'm an expert Designer with over 8 years experience dealing with Graphic Designs. Link to previous work : [login to view URL] Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(564 Nhận xét)
7.6
AdhirajDesigner

Greetings, The project company Logo Design you posted matches my area of expertise. Check my Portfolio and reviews here: https://www.freelancer.com/u/AdhirajDesigner Drop me a message to discuss the details of your p Thêm

$15 USD trong 1 ngày
(74 Nhận xét)
5.1
amazingarts06

New logo design for BSC securities company. The logo must show the following characteristics of my company: Hello.. I checked the project details'' So are you looking for something unique and very professional & clean Thêm

$30 USD trong 0 ngày
(88 Nhận xét)
4.8