Đã hoàn thành

Làm logo công ty của tôi

Thiết kê logo mới cho công ty chứng khoán BSC. Logo phải thể hiện được những điều sau

Sứ mệnh: “Đóng góp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán, đem lại lợi ích cho khách hàng, các nhà đầu tư và cổ đông của Công ty”

 Tầm nhìn: “Cấu trúc lại nền tảng khách hàng theo hướng phát triển bền vững, an

toàn. Giữ vững và từng bước nâng cao thứ hạng trong TOP đầu các CTCK, trở thành Ngân hàng Đầu tư”

 Giá trị cốt lõi:

- Sáng tạo: Không ngừng tư duy, học hỏi, đề xuất sáng kiến để tìm ra cách thức

làm việc hiệu quả, phục vụ khách hàng tốt nhất

- Hợp lực: Mỗi cán bộ nhân viên là một người đại diện của thương hiệu BSC,

cùng nhau đóng góp vào sự thành công chung của tổ chức

- Kỷ luật: Tôn trọng, tự giác, nhắc nhở nhau tuân thủ những quy định của tổ chức; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cả về thời gian và chất lượng

==============================================================================

*********************** ENGLISH TRANSLATION ************************

New logo design for BSC securities company. The logo must show the following characteristics of my company:

Mission: "Contributing to the development of the stock market, bringing benefits to customers, investors and shareholders of the Company"

 Vision: “Restructuring customer base in the direction of sustainable and secure development

full. Maintain and gradually improve the ranking among the top securities companies, become an Investment Bank "

 Core values:

- Creativity: Constantly thinking, learning, proposing ideas to find ways work effectively, serve the best customers

- Synergies: Each staff member is a representative of the brand BSC, together contribute to the overall success of the organization

- Discipline: Respect, self-discipline, remind each other to comply with the organization's regulations; perform well assigned tasks in both time and quality

Kĩ năng: Thiết kế logo, Thiết kế đồ họa, Photoshop, Illustrator, Thiết kế Photoshop

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #28866032

Được trao cho:

graphicskey0

Hi There, Greeting of the day ! I would be happy to start on your project Logo design for BSC securities company. Please check my logo portfolio from below link [login to view URL] http://grap Thêm

$24 USD trong 1 ngày
(242 Đánh Giá)
6.2

10 freelancer chào giá trung bình$32 cho công việc này

sparkingdesigns

Hi, This is Kirti(Graphic Designer) I can help you with your logo Design for BSC project. I'm an expert Designer with over 8 years experience dealing with Graphic Designs. Link to previous work : [login to view URL] Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(564 Nhận xét)
7.6
zenevatech

Hi, I read your project description and interested to work on it. I have 10+ years experience in designing field. I will be happy to start create the logo design for your BSC securities company. Please check my portf Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(534 Nhận xét)
7.1
CrazzyAnimation

Hi there! I have reviewed your complete description Make my company logo that you need and I'm very much confident to reach your expectations and give you 100% satisfaction and quality work. Please visit my portfolio, Thêm

$29 USD trong 1 ngày
(248 Nhận xét)
6.2
inventivewebs

Hello, I have reviewed your requirement details regarding Make my company logo very carefully and I am confident to show modern, creative and professional logo design for your business. I will design in adobe illustr Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(179 Nhận xét)
5.9
wingtechnologies

Hi, I am Sapna Yadav. I’m a professional graphic designer with 7+ years of experience in this field. I have completed several similar projects for "New logo design for BSC securities company" According to your requi Thêm

$27 USD trong 1 ngày
(43 Nhận xét)
5.1
AdhirajDesigner

Greetings, The project company Logo Design you posted matches my area of expertise. Check my Portfolio and reviews here: https://www.freelancer.com/u/AdhirajDesigner Drop me a message to discuss the details of your p Thêm

$15 USD trong 1 ngày
(74 Nhận xét)
5.1
kreativepond

My name is Dharmendra, I'm an experienced logo designer, I've read your requirement of your project logo design for BSC securities company."" I will give you 4 to 5 concepts of design to choose and unlimited revision Thêm

$22 USD trong 1 ngày
(142 Nhận xét)
5.3
amazingarts06

New logo design for BSC securities company. The logo must show the following characteristics of my company: Hello.. I checked the project details'' So are you looking for something unique and very professional & clean Thêm

$30 USD trong 0 ngày
(88 Nhận xét)
4.8
vanhuy19892011

Chào bạn. Tôi là Huy, brand designer. Tôi có 7 năm kinh nghiệm thiết kế các ẩn phẩm thương hiệu và marketing. Bạn có thể xem portfolio của tôi [login to view URL] Zalo 039 5440 555 sky vanhuy.555 Hiện mô tả còn khá chung ch Thêm

$100 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.4