[login to view URL]

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Tôi nhận JD thiết kế về logo, menu, very cheap price

Thiết kế logo Photoshop Illustrator

ID dự án: #33570774

Về dự án

11 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

11 freelancer chào giá trung bình $5/giờ cho công việc này

webbookstudios

Hello! My name is Markiyan. I am the owner of web agency. I am ready to help you with turn.ba.lm. My team has 8+ years of skills in 3d design (Blender, 3d-max, WebGL), figma, illustrator, logo design, website design, Thêm

$4 USD / giờ
(1 Nhận xét)
0.8
Dlogostore

I would try my best to complete my job bt given time line without fail try me if you want to see my true potential

$6 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
nehaingle6062

Hello! I had read your post. I am giving you a quality work. I am giving you 101% best work . I have an experience of 7 yr.

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
PhamNam0204

Strengths: I am an inquisitive person, focused on work Weakness: I'm forgetful My hobbies are traveling, sports, and going to exhibitions

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
PhongNT123

Điều mà tôi nghĩ tôi là ứng cử viên sáng giá của dự án này là tôi khá trung thành và nghiêm túc khi thực hiện các dự án mà bạn đề ra . Tuy nhiên , cái lo của tôi là tôi cảm thấy nghiệp dư về khoản này nên mong các bạn Thêm

$3 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
noohan1102

Tôi thường xuyên làm viêc với các phần mềm của adobe, mong muốn được làm hoàn thiện dự án này theo yêu cầu

$4 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
Namvo113

I am a true Designer with a creative mind, looking forward to working with you, you will not be disappointed in me.

$4 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
conanhho

Mình nhận làm thiết kế thei yêu cầu. Nhanh gọn luôn luôn mang sự hài lòng cho khách hàng của mình. Hoàn thành công việc trước tiến độ

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0