Đã Đóng

[login to view URL]

Tôi nhận JD thiết kế về logo, menu, very cheap price

Kĩ năng: Thiết kế logo, Photoshop, Illustrator

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vinh Long, Vietnam

ID dự án: #33570774

11 freelancer chào giá trung bình $5/giờ cho công việc này

(181 Nhận xét)
6.4
designer69hub

Hi, I am ready to start right away just chat. I have reviewed your details posted in " [login to view URL] " project. I am really eager to work on your project and i assure you to deliver you on time with quality work. i will Thêm

$3 USD / giờ
(80 Nhận xét)
4.7
webbookstudios

Hello! My name is Markiyan. I am the owner of web agency. I am ready to help you with turn.ba.lm. My team has 8+ years of skills in 3d design (Blender, 3d-max, WebGL), figma, illustrator, logo design, website design, Thêm

$4 USD / giờ
(1 Nhận xét)
0.8
Dlogostore

I would try my best to complete my job bt given time line without fail try me if you want to see my true potential

$6 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
nehaingle6062

Hello! I had read your post. I am giving you a quality work. I am giving you 101% best work . I have an experience of 7 yr.

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
PhamNam0204

Strengths: I am an inquisitive person, focused on work Weakness: I'm forgetful My hobbies are traveling, sports, and going to exhibitions

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
PhongNT123

Điều mà tôi nghĩ tôi là ứng cử viên sáng giá của dự án này là tôi khá trung thành và nghiêm túc khi thực hiện các dự án mà bạn đề ra . Tuy nhiên , cái lo của tôi là tôi cảm thấy nghiệp dư về khoản này nên mong các bạn Thêm

$3 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
noohan1102

Tôi thường xuyên làm viêc với các phần mềm của adobe, mong muốn được làm hoàn thiện dự án này theo yêu cầu

$4 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
ducnguyen210554

- Cv: [login to view URL] - Sản phẩm: + website cá nhân: [login to view URL] + sản phẩm thực tế: http://leeoproduc Thêm

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
Namvo113

I am a true Designer with a creative mind, looking forward to working with you, you will not be disappointed in me.

$4 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
conanhho

Mình nhận làm thiết kế thei yêu cầu. Nhanh gọn luôn luôn mang sự hài lòng cho khách hàng của mình. Hoàn thành công việc trước tiến độ

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0