Chuyên viên phân tích dữ liệu, hoặc khai thác văn bản

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

cần một lập trình viên viết có kinh nghiệm về machine leaning

và text analysis sẽ theo dự án với mình (3-4 tháng).

Vì dự án khá chi tiết và đòi hỏi chút thời gian trao đổi trực tiếp.

Machine Learning (ML) Python PHP MySQL Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #30065634

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$195 cho công việc này

NikitaIbra

Hi Warm greetings I have read your project description. Expertise and skills: In past 7 years i have worked on different technologies and frameworks before: HTML, CSS, JavaScript, Python, Django, Bootstrap, jquery, PH Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
llthinh

Chào bạn, Quan tân liên hệ mình. z..a...i...0 ..... 0.. 9.. 4.. 1... 9... 4..... 5.... 6... 6..... 6....

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0