Đã Đóng

Chuyên viên phân tích dữ liệu, hoặc khai thác văn bản

cần một lập trình viên viết có kinh nghiệm về machine leaning

và text analysis sẽ theo dự án với mình (3-4 tháng).

Vì dự án khá chi tiết và đòi hỏi chút thời gian trao đổi trực tiếp.

Kĩ năng: Machine Learning (ML), Python, PHP, MySQL, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #30065634

2 freelancer chào giá trung bình$195 cho công việc này

NikitaIbra

Hi Warm greetings I have read your project description. Expertise and skills: In past 7 years i have worked on different technologies and frameworks before: HTML, CSS, JavaScript, Python, Django, Bootstrap, jquery, PH Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
llthinh

Chào bạn, Quan tân liên hệ mình. z..a...i...0 ..... 0.. 9.. 4.. 1... 9... 4..... 5.... 6... 6..... 6....

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0