Đang Thực Hiện

Magento template optimization

Magento template optimization for user: opensource

Magento template optimization for user: opensource

Kỹ năng: Magento

Xem thêm: magento optimization, optimization magento, user magento, magento user, tulsagraphics, creare template magento, magento singapore user, change template magento, insert html template magento, edit invoice template magento, ecommerce template magento baby, template magento cheap, template optimization, creation template magento, create template magento, template magento

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) Stillwater, United States

Mã Dự Án: #1708199

Đã trao cho:

padoosoft

Ready to complete it.

$150 USD trong 1 ngày
(76 Đánh Giá)
6.7

6 freelancer đang chào giá trung bình $142 cho công việc này

ryanaugustin

I ready to do this project

$70 USD trong 2 ngày
(23 Đánh Giá)
4.3
bestselection

i can do it, lets me help you, please check your inbox to more details, thanks!

$200 USD trong 5 ngày
(28 Đánh Giá)
4.2
muzammil21

we do not offer package we offer Only guaranteed results..100% quality work within time limit...Read more in PMB

$250 USD trong 8 ngày
(4 Đánh Giá)
4.0
froiden07

I can customize you magento shop.. i have an experience on magento See PMB for the works that i have done on Magento

$150 USD trong 4 ngày
(7 Đánh Giá)
3.8
topworkerbd

Sir I am expert in magento and i am working now in magento 1.7 .I am ready to give you my best service if you give me this chance to work with you. Thanks Suman

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.6