Indicator programming for Ninja trading platform

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hi, My requirement is indicator programming for Ninja trading platform 8.

Metatrader PHP Kiến trúc phần mềm Lập trình C Lập trình C++

ID dự án: #36715276

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình₹5638 cho công việc này

letshappy

i can develop the indicator for ninja 8 platform, ready to start work now

₹10000 INR trong 5 ngày
(208 Nhận xét)
7.5
stevensunday18

Hello, I am a seasoned and expert software developer who has successfully created highly efficient trading for numerous brokers and platforms. My skills include MQL4/5 for Metatrader 4/5, NT7/8 for Ninjatrader 7/8, thi Thêm

₹10000 INR trong 3 ngày
(11 Nhận xét)
5.2
ZWXeno

I have experience programming strategies in tradingview platform so I can easily afapt to ninja trading platform 8 and make the indicators you want. I am available immediately.

₹1500 INR trong 1 ngày
(16 Nhận xét)
3.9
itsaditya05082

When it comes to scripting for the Ninja trading platform, I am your go-to expert. With a solid background and five years of hands-on experience in Indicator programming, I bring an exceptional level of proficiency to Thêm

₹1050 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0