Thiết lập VPN giữa mạng nội bộ của công ty và Azure (site to site)

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi cần thiết lập VPN giữa mạng nội bộ của công ty và Azure

Route mạng nội bộ: DrayTek Vigor 2925

Gói mạng Internet: IP động (trong trường hợp bắt buộc phải dùng IP tĩnh tôi có thể đăng ký thêm)

Azure chạy các dịch vụ:

+ Azure Function (Web Service)

+ Virtual machine

Máy chủ ở mạng nội bộ chạy các dịch vụ

+ Web Service

Mục tiêu:

+ Các dịch vụ từ Azure có thể truy cập vào các dịch vụ ở mạng nội bộ mà không cần public các dịch vụ ở máy chủ trong mạng nội bộ ra Internet

+ Các dịch vụ từ máy chủ trong mạng nội bộ có thể truy cập các dịch vụ trên Azure, nhưng từ ngoài Internet không truy cập được các dịch vụ trên Azure

Microsoft Azure VPN Quản trị mạng Linux Firewall

ID dự án: #33043874

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

ExpertNetworkEng

Hello Dear, I am an Expert Network Engineer and I am working as Professor and Expert Network Engineer at a Multinational ISP. I have great hands-on experience for more than 15 years in various network technologies. Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(128 Nhận xét)
5.6