xây dựng app android

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hiện tại tôi cần xây dựng 1 tools về game bài, giao diện giống ảnh. Hiện tại app đã có trên CH Play các bạn có thể tham khảo app đó.

Mobile App Development Android

ID dự án: #30983119

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$120 cho công việc này

NEHABHAT92

Hi, i can create Hiện tại tôi cần xây dựng 1 tools về game bài, giao diện giống ảnh. Hiện tại app đã có trên CH Play các bạn có thể tham khảo app đó. I am an experienced Android and ios developer and equipped with Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(32 Nhận xét)
5.4