Đã Đóng

Hỗ trợ tính năng app ios và android

Hỗ trợ cài đặt ngôn ngữ cho app , và cài đặt cổng thanh toán : Visa. Master v..v...

Đăng ký làm đối tác agoda, tích hợp tính năng api hoặc link .

(removed by Freelancer.com admin)

Vietnamese only

Kĩ năng: Mobile App Development, Android, iPhone, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #33497528

10 freelancer chào giá trung bình$1272 cho công việc này

mastersapp

Hello sir/ma'am, I have a good team of 40+ member with having rich experience in the field of ipad, iphone Android App designing & developing. My skills are Objective C, X-code, JavaScript, Android studio, Sqlite, clo Thêm

$800 USD trong 20 ngày
(214 Nhận xét)
7.8
(74 Nhận xét)
7.6
(240 Nhận xét)
7.5
(122 Nhận xét)
7.3
saubhagyamweb

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Hello There, I’m a Professional and Expert Mobile Application Developer. I am interested in doing this job for you.I do have the necessary skill set & resources to complete Thêm

$1125 USD trong 7 ngày
(32 Nhận xét)
6.3
kdsgroup24

Xin chào, tôi có 6 năm kinh nghiệm trong Ứng dụng & Trang web dành cho thiết bị di động (IOS & Android) và 4 năm trong React Native & Flutter. Tôi dành toàn bộ không gian để khách hàng của mình cảm thấy tự do vào bất k Thêm

$777 USD trong 8 ngày
(4 Nhận xét)
4.2
sashasavrasova

⭐⭐⭐⭐⭐Hi there⭐⭐⭐⭐⭐ As you know, this project is not for new rookies. I have read your requirements carefully but I have some questions for this project still. I am extremely experienced in IOS and Android app develop Thêm

$1125 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
3.1
lovricluka030

Hello, this is Luka who has 7+ years experiences with web & mobile app development. I've checked your job description carefully and I am absolutely sure that I can do this project 100% perfectly. Kindly share all the d Thêm

$1500 USD trong 15 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
abdf2010

Hi, It is easy, I can do on time. I work online, where you can track progress of your project. I have 6 years of experience in development(websites, web applications, mobile apps, desktop applications, I/UX), using PHP Thêm

$750 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
0.6
smahad6600

"Dear sir" As I have checked your job description you looking for Hỗ trợ tính năng app ios và android Here is My Portfolio Website Link : I am Expert at Web Development My First skill is ((((((Website))))))) And Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.0