Đã Đóng

Sửa application androi và ios ( reactive )

Đã mua source booking taxi và source datting !

Thay vì cho thuê taxi thì đổi lại là cho thuê người

Giao diện datting

Kĩ năng: Mobile App Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #19469090

2 freelancer chào giá trung bình$155 cho công việc này

seemasit

Hello, Greetings of the day, I am a Software Developer with the successful track record of developing project like Ruby on Rails, Angular JS, React Native, PhoneGap, NodeJS, Mongo DB, PHP, Django (Python), Code Thêm

$155 USD trong 10 ngày
(4 Nhận xét)
5.0
kkc1985612

I saw your description carefully and I am very interested in proceeding on this project. I have experience in this field for 5 + years. I can build your app with high quality and you will be satisfied about my workin Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(25 Nhận xét)
4.8