Code 1 app Android có thể tích hợp Offerwall

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

tôi muốn code 1 app android (Game hoặc app) Google Play

Yêu cầu có phần tặng điểm, vàng hoặc phần thưởng được tích hợp Offerwall của các network khác

Mobile App Development Android

ID dự án: #29670339

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$350 cho công việc này

ExpertSoul

Hello I read your project description , "Android Application" carefully. I am senior mobile app developer. I have 7+ years experiences. I can provide you a top-quality App that will be very easy to use and has a profes Thêm

$200 USD trong 4 ngày
(9 Nhận xét)
4.3