Extended one page build one file ------Develop

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

ASAP 1h complete this is lot of file

Mobile App Development Thiết kế trang web HTML5 AJAX jQuery / Prototype

ID dự án: #24780902

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình $18/giờ cho công việc này

mofajjelbd

Hi Mr/Ms, I am absolutely sure that I can do the project very well. I am working as worker and over past 5 years of experience. I have worked on several similar projects and can deliver quality notes to tight deadlines Thêm

$15 USD / giờ
(5 Nhận xét)
2.5