Dự án game online

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tuyển 1 Kỹ Thuật Cổng Game cứng làm việc tại TpHCM.

Kinh nghiệm trên 5 năm.

Lương cao.

Mobile App Development

ID dự án: #28640412

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$2600 cho công việc này

engrhassanwali

Hello! I have read your project details completely and thoroughly. I am Game Developer and have 10 years experience. Further details will be discuss in the inbox. I have few Important suggestions for you. Thêm

$3000 USD trong 20 ngày
(3 Nhận xét)
3.6