Viết ứng dụng iOS (Live TV)

Đã Hủy Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

Viết ứng dụng xem TV trực tuyến bằng ngôn ngữ Swift. Dữ liệu load trực tuyến từ file XML

iPad iPhone Mobile App Development Swift XML

ID dự án: #11892279

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

bogdanguru7

Dear, Manager. Please share more detail with me. I am professional mobile developer with more than 5 years experiences of both "front-end" & "back-end" development. If you are looking for a developer with full e Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.2