Đã Hủy

Viết ứng dụng iOS (Live TV)

Viết ứng dụng xem TV trực tuyến bằng ngôn ngữ Swift. Dữ liệu load trực tuyến từ file XML

Kĩ năng: iPad, iPhone, Mobile App Development, Swift, XML

Về khách hàng:
( 3 nhận xét ) Tra Vinh, Vietnam

ID dự án: #11892279

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

bogdanguru7

Dear, Manager. Please share more detail with me. I am professional mobile developer with more than 5 years experiences of both "front-end" & "back-end" development. If you are looking for a developer with full e Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.2